De werkwijze in een bijles is individueel. Het mooiste is het, als een leerling het initiatief neemt, dat is de meest effectieve manier in een bijles.
Zelf het probleem formuleren is de eerste stap naar een oplossing.

Wat doe je zoal in een bijles?

o Je kunt samen vraagstukken gaan oplossen
o Je kunt een stuk theorie gaan uitlegen en dan pas vraagstukken laten oplossen.
o Je kunt oude leerstof herhalen.
o Het kan allemaal, maar de werkwijze is altijd aangepast aan de leerling.

De inzet van de begeleider is, zoveel mogelijk rekening houden met dat wat de leerling kan, weet en moet weten.