Het oplossen van Stelsels van 2 vergelijkingen met 2 onbekenden.

Gegeven is het stelsel: en

Gevraagd is de exacte x- coördinaat van het snijpunt van de 2 grafieken  in het eerste kwadrant.

We gaan op verschillende manieren te werk.

1.        We gaan eerst de oplossing opzoeken met behulp van de grafische rekenmachine ( de GR)

We zetten de formules om, zodat de GR ze kan verwerken.

De vergelijking van de cirkel:   is te herschrijven tot 2 functies:

  (1), of (2).

(1) geeft de grafiek van het bovenste deel van de cirkel en (2) het onderste deel.

De vergelijking van de rechte lijn:   is te herschrijven tot de functie:  (3).

 
Beeld nu de grafieken van (1), (2) en

(3) af op je GR.

Het snijpunt van (1) en (3) is bij

benadering: B(4,98; 0,49).

Het snijpunt van (1) en (2) is bij

benadering: A(- 3,38; -3,69).

(Zoek dit ook zelf op.)

Het punt B ligt in het eerste kwadrant.

Dit punt gebruik je voor het

antwoord. .

2.       Nu gaan we een exacte berekening opzetten.

Zet de vergelijking van (3) om tot  en substitueer dit in .

Dit geeft:

Dit werken we om tot: . Pas nu de abc-formule toe.

De oplossingen zijn nu:  , en

 en  invullen in  geeft:  , en ,  geeft het antwoord.