Nogmaals de grote bierton.

 

In plaats van een cirkelboogstuk te laten roteren, zoals in vraagstuk 10 is gebeurt,  kunnen we ook een paraboolboogstuk laten roteren om de x-as.

 
                                                                       De cirkelboog had de vergelijking:

                                                                             

                                                                       Zie de figuur.

                                                                       Belangrijke punten hierbij zijn:                                                                                                     (waarom?)

De parabool van de tweede figuur moet door deze punten gaan.

 
Het  algemene functievoorschrift bij een parabool is:

substitueren geeft:
  (1)

substitueren geeft:
  (2)

substitueren geeft:
  (3)

Uit (1), (2) en (3) volgt: .

Dan hoort bij de parabool het voorschrift: .

We kiezen nu het paraboolboogstuk waarvoor geldt:  en roteren dit om de x-as.  Het omwentelingslichaam dat zo ontstaat lijkt op de grote bierton.