Click op het vraagstuk dat je wenst.

Wil je de uitleg van het vraagstuk goed begrijpen, dan is het nodig om zelf het hele vraagstuk te lezen en op papier te maken. De tekst begeleidt je daar dan bij.
Natuurlijk kun je ook mondelinge uitleg krijgen, maar dan moet je contact met mij opnemen, zie elders op de website.

1. Kansrekening:
Een opgave uit de wetenschapsquiz 2007.

2. Recursie:
Een opgave m.b.t.de Contractie Stelling.

3. Lissajousfiguren:
Een opgave waarin figuren van Lissajous aan de orde komen.

4. Mathematische statistiek:
Een opgave waarin het gaat om hypothesetoetsen.

5. Gelijkvormigheid van driehoeken:
Een opgave waarin gelijkvormigheid wordt gebruikt om een natuurkundige constructie te verklaren.

6. Bepalen van de minimumwaarde bij functies. (Wiskunde A, 5 havo, 4 VWO.
Een opgave met differientiŽren.

7. Intergreren. (Wiskunde VWO 5/6 B1,2, eventueel niveau D.
Het berekenen van de Onsnappingssnelheid.

8. Dynamische sytemen.Wiskunde VWO 5/6 B1,2, niveau B/D.
Vaarsnelheid en remweg van een schip.

9. Intergreren. Wiskunde VWO 6 B1,2, eventueel niveau D.
Het berekenen van de inhoud van een bierton.

10. Intergreren. Wiskunde VWO 5/6 B1,2.
Nogmaals het berekenen van de inhoud van een bierton.

11. Intergreren. Wiskunde VWO 6 B1,2.
Het bewijs van de Wet van Snellius.

12. Driehoeksmeting. Wiskunde VWO 5/6 B1,2.
Het is een zeevaartkundig vraagstuk dat door een VWO-er moet kunnen worden gemaakt.
Koers en vaartijd bereken.

13. DifferentiŽren en een raaklijn. Wiskunde VWO 4/5 B.
In dit vraagstuk moet een afgeleide worden bepaald met de quotiŽtregel.
Grafiek en raaklijn.

14. Stelsels met 2 onbekenden. Wiskunde HBO
Dit is een voorbeeld van een onderwerp wat in het HBO bouwkunde aan de orde komt.
Oplossen met de grafische rekenmachine en met de substitutie methode.